L-Ascobic Acid -TN

  • Số CAS: 50-81-7
  • Công thức hóa học: C6H8O6
  • Quy cách: Chai
  • L-ascobic acid

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one