Lactose -TN

  • Số CAS: 63-42-3
  • Công thức hóa học: C12H22O11.H2O
  • Quy cách: Chai
All in one