Lead Acetate

  • Công thức hóa học: Pb(CH3COO)2
  • Cấu trúc phân tử:

  • Số CAS: 301-04-2
  • Quy cách: Bao 25Kg
  • Làm chất tạo màu trong thuốc nhuộm tóc, công nghiệp dệt, khai khoáng.
  • Gặp nhiệt tạo axit axetic, CO, và khói độc từ PbO nên có ứng dụng trong phòng cháy chữa cháy.
  • Làm chất làm khô trong sơn, màu vẽ, vecni.

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng