Lead Acetate

  • Số CAS: 301-04-2
  • Công thức hóa học: Pb(CH3COO)2
  • Quy cách: Bao 25kg
  • Làm chất tạo màu trong thuốc nhuộm tóc, công nghiệp dệt, khai khoáng. gặp nhiệt tạo axit axetic, co, và khói độc từ pbo nên có ứng dụng trong phòng cháy chữa cháy. làm chất làm khô trong sơn, màu vẽ, vecni.

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one