Lead Chlorua -TN

  • Số CAS: 7758-95-4
  • Công thức hóa học: PbCl2
  • Quy cách: Chai
  • Lead chlorua

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one