Lead Chromate (PbCrO4 90%) -TN

  • Số CAS: 7758-97-6
  • Công thức hóa học: PbCrO4
  • Quy cách: Chai
  • Chromat chì 90%-

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one