Lead (II) Acetat -TN

  • Số CAS: 1314-87-0
  • Công thức hóa học: Pb(CH3COO)2
  • Quy cách: Chai
  • Lead (ii) acetat

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one