Lead (II) Acetate Basic -TN

  • Số CAS: 51404-69-4
  • Công thức hóa học: Pb(CH3COO)2.Pb(OH)2
  • Quy cách: Chai
  • Lead (ii) acetat basic

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one