Lead (II) Acetate Trihydrate -TN

  • Số CAS: 6080-56-4
  • Công thức hóa học: Pb(CH3COO)2.3H2O
  • Quy cách: Chai
  • Lead (ii) acetat trihydrate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one