Lead monoxide

  • Số CAS: 1317-36-8
  • Công thức hóa học: PbO
  • Quy cách: bao 25 kg
All in one