Lead Nitrat -TN

  • Số CAS: 10099-74-8
  • Công thức hóa học: Pb(NO3)2
  • Quy cách: Chai
All in one