Lead Oxide Red

  • Số CAS: 1314-41-6
  • Công thức hóa học: Pb3O4
  • Quy cách: bao 25 kg
All in one