Lead oxide Red -TN

  • Số CAS: 1314-41-6
  • Công thức hóa học: Pb3O4
  • Quy cách: Chai
  • Lead oxit red

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one