Magie bột

  • Số CAS: 7439-95-4
  • Công thức hóa học: Mg
  • Quy cách: bao 25 kg
All in one