Magnesium Carbonate basic -TN

  • Số CAS: 39409-82-0
  • Công thức hóa học: (MgCO3)4Mg(OH)2.6H2O
  • Quy cách: Chai
  • Magnesium cacbonat basic

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one