Magnesium chloride Hexahydrate -TN

  • Số CAS: 7791-18-6
  • Công thức hóa học: MgCl2.6H2O
  • Quy cách: Chai
  • Magnesium chloride hexahydrate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one