Malachit Green Indicator -TN

  • Số CAS: 569-64-2
  • Công thức hóa học: C23H25ClN2
  • Quy cách: Chai
  • Thuốc thử hữu cơ: malachite green indicator

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one