Manganese (II) Chloride Tetrahydrate -TN

  • Số CAS: 13446-34-9
  • Công thức hóa học: MnCl2.4H2O
  • Quy cách: Chai
  • Manganese (ii) chloride tetrahydrate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one