Methylen orange -TN

  • Số CAS: 547-58-0
  • Công thức hóa học: C14H14N3NaO3S
  • Quy cách: Chai
  • Thuốc thử hữu cơ: methylen orange

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one