Methylene Blue -TN

  • Số CAS: 61-73-4
  • Công thức hóa học: C16H18ClN3S.H2O
  • Quy cách: Chai
  • Thuốc thử hữu cơ: methylene blue

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one