Molybdenum oxide -TN

  • Số CAS: 1313-27-5
  • Công thức hóa học: MoO3.H2O
  • Quy cách: Chai
  • Molybdic acid

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one