Mono ChloAcetic Acid -TN

  • Số CAS: 79-11-8
  • Công thức hóa học: ClCH2COOH
  • Quy cách: Chai
  • Mono chloacetic acid

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one