Murexide -TN

  • Số CAS: 3051-09-0
  • Công thức hóa học: C8H8N6O6.H2O
  • Quy cách: Chai
  • Thuốc thử hữu cơ: murexide

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one