n – Heptane -TN

  • Số CAS: 142-82-5
  • Công thức hóa học: C7H16
  • Quy cách: Chai
All in one