Naphthalene -TN

  • Số CAS: 91-20-3
  • Công thức hóa học: C10H8
  • Quy cách: Chai
All in one