Nickel (II) chloride hexahydrate -TN

  • Số CAS: 69098-15-3
  • Công thức hóa học: NiCl2.6H2O
  • Quy cách: Chai
  • Nickel (ii) chloride hexahydrate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one