Nickel (II) sulfate hexahydrate -TN

  • Số CAS: 7786-81-4
  • Công thức hóa học: NiSO4.6H2O
  • Quy cách: Chai
  • Nickel(ii) sulfate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one