Nikenium Nitrate -TN

  • Số CAS: 13138-45-9
  • Công thức hóa học: Ni(NO3)2
  • Quy cách: Chai
  • Nickel nitrate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one