Ninhydrin -TN

  • Số CAS: 485-47-2
  • Công thức hóa học: C9H6O4
  • Quy cách: Chai
  • Thuốc thử hữu cơ: ninhydrin

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one