Nitro Cellulose

  • Số CAS: 9004-70-0
  • Công thức hóa học: (C6H9(NO2)O5)n 
  • Quy cách: bao 25 kg

    Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

    All in one