Oleic Acid -TN

  • Số CAS: 112-80-1
  • Công thức hóa học: C18H34O2
  • Quy cách: Chai
  • Oleic axit

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one