Orange IV -TN

  • Số CAS: 13410-01-0
  • Công thức hóa học: C18H14N3NaO3S
  • Quy cách: Chai
  • Thuốc thử hữu cơ: orange iv

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one