Phenol -TN

  • Số CAS: 108-95-2
  • Công thức hóa học: C6H5OH
  • Quy cách: Chai
  • Phenol

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one