Phenolphthalein -TN

  • Số CAS: 77-09-8
  • Công thức hóa học: C20H14O4
  • Quy cách: Chai
  • Thuốc thử hữu cơ: phenolphthalein

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one