Phosphorus red

  • Số CAS: 7723-14-0
  • Công thức hóa học: P
  • Quy cách: bao 25 kg
All in one