Potassium bisulfite -TN

  • Số CAS: 7773-03-7
  • Công thức hóa học: KHSO3
  • Quy cách: Chai
  • Potassium bisulfite

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one