Potassium Bromate 95.5% -TN

  • Số CAS: 877-24-7
  • Công thức hóa học: KBrO3
  • Quy cách: Chai
  • Potassium bromat

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one