Potassium Bromate

  • Số CAS: 7758-01-2
  • Công thức hóa học: KBrO3
  • Quy cách: bao 25 kg
All in one