Potassium Bromua -TN

  • Số CAS: 7758-02-3
  • Công thức hóa học: KBr
  • Quy cách: Chai
  • Potassium bromua

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one