Potassium carbonate anhydrous -TN

  • Số CAS: 584-08-7
  • Công thức hóa học: K2CO3
  • Quy cách: Chai
  • Potassium carbonate anhydrous

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one