Potassium Chlorate 99.7%

  • Số CAS: 3811-04-9
  • Công thức hóa học: KClO3
  • Quy cách: bao 25 kg
All in one