Potassium Chlorate

  • Số CAS: 3811-04-9
  • Công thức hóa học: KClO3
  • Quy cách: Bao 25kg
  • Nông nghiệp: thuốc giúp nhãn ra hoa... sử dụng rộng rãi kali clorat, sử dụng vật liệu nổ, pháo hoa, pháo nổ, các trận đấu cấp cao an toàn, dược phẩm, đại lý nhiếp ảnh, thuốc thử phân tích, oxy hóa và tên lửa, tên lửa chất đẩy.

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one