Potassium Dichromate 95.5%

  • Số CAS: 7778-50-9
  • Công thức hóa học: K2Cr2O7
  • Quy cách: bao 25 kg

    Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

    All in one