Potassium Fericyanide

  • Công thức hóa học: K3Fe(CN)6
  • Cấu trúc phân tử:

  • Số CAS: 13746-66-2
  • Quy cách: bao 25Kg
  • Kali ferricyanid được sử dụng như là một chất oxy hóa để loại bỏ bạc ra khỏi các âm bản và dương bản, một quá trình gọi là chấm khắc.
  • Hợp chất này được dùng trong việc cứng hóa sắt và thép, trong mạ điện, nhuộm len, chất oxy hóa trong phòng thí nghiệm và trong hóa hữu cơ.