Potassium Fericyanide

  • Số CAS: 13746-66-2
  • Công thức hóa học: K3Fe(CN)6
  • Quy cách: Bao 25kg
  • Kali ferricyanid được sử dụng như là một chất oxy hóa để loại bỏ bạc ra khỏi các âm bản và dương bản, một quá trình gọi là chấm khắc. hợp chất này được dùng trong việc cứng hóa sắt và thép, trong mạ điện, nhuộm len, chất oxy hóa trong phòng thí nghiệm và trong hóa hữu cơ.

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one