Potassium Ferocyanide

  • Công thức hóa học: K4Fe(CN)6
  • Cấu trúc phân tử:

  • Số CAS: 13943-58-3
  • Quy cách: bao 25Kg
  • Nó và muối natri tương ứng được sử dụng rộng rãi như các chất chống ăn mòn cho muối đường và muối ăn. Kali và natri ferrocyanid cũng được sử dụng trong việc tinh chế thiếc và tách đồng từ quặng molybden.
  • Kali ferrocyanid được sử dụng trong sản xuất rượu vang và axit xitric