Potassium hydrogen phtalate -TN

  • Số CAS: 877-24-7
  • Công thức hóa học: KHC8H4O4
  • Quy cách: Chai
  • Potassium hydrogen phtalate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one