Potassium Hydroxide -TN

  • Số CAS: 1310-58-3
  • Công thức hóa học: KOH
  • Quy cách: Chai
  • Potassium hydroxide

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one