Potassium metabisulfite -TN

  • Số CAS: 16731-55-8
  • Công thức hóa học: K2S2O5
  • Quy cách: Chai
  • Potassium metabisulfite

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one