Potassium Metal -TN

  • Số CAS: 7440-09-7
  • Công thức hóa học: K
  • Quy cách: Chai
  • Potassium metal

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one