Potassium PeManganat -TN

  • Số CAS: 7722-64-7
  • Công thức hóa học: KMnO4
  • Quy cách: Chai
Mã: 7722-64-7 Danh mục:
  • Tên thường gọi: Potassium PeManganat

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng