Potassium persulfate

  • Số CAS: 7727-21-1
  • Công thức hóa học: K2S2O8
  • Quy cách: Bao 25kg
  • Muối này được sử dụng để bắt đầu trùng hợp các anken khác nhau tạo thành các polyme thương mại quan trọng như cao su styren-butađien và teflon và các vật liệu liên quan. nó được sử dụng trong hóa học hữu cơ như là một tác nhân oxy hóa. là một chất tẩy trắng mạnh nhưng ổn định, nó cũng tìm thấy trong các thuốc tẩy và chất làm sáng tóc. được sử dụng trong việc làm sạch và tẩy bề mặt kim loại được sử dụng trong sửa đổi của tinh bột, sản xuất chất kết dính và vật liệu phủ

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one